Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 9/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 9/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Påbud om at sikre vinterforanstaltninger sendt tilbage til ny behandling i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om, at en virksomhed skulle sikre vinterforanstaltninger på en byggeplads tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke var oplyst hvor længe virksomhedens ansatte arbejdede i en åben bygning.

Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning fra et tag

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en skorstensfejermester om, at der straks skulle træffes effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning fra et tag ved skorstensfejning, da taget bestod af 6 mm tykke bølgeeternittagplader med 110 cm mellem taglægterne, som tagpladerne var monteret på, og den ansatte var instrueret i at træde der, hvor der er skruer, da der er taglægter under.

Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at unge undervisningspligtige kun udfører lettere arbejde

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at unge undervisningspligtige kun udfører lettere arbejde, da det arbejde en ung 15 årig, som skulle i 9. klasse udførte, ikke var lettere arbejde efter reglerne, da der var tale om plukkearbejde ved en maskine.  

Fastholdelse af påbud om at sikre, at en samlet daglig løftemængde på 6515,2 kg af frugt- og grøntkasser udføres forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at løft af kasser på frugt- og grøntlager udføres forsvarligt og påbuddet om, at virksomheden skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, da den enkelte medarbejder dagligt løfter 6514,2 kg, og 18,9 % af løftene foretages tæt ved kroppen, 49,2 % af løftene foretages i underarms afstand, og 31,9 % af løftene foretages i ¾ arms afstand, hvilket omregnet giver en belastningsprocent på 135 %.

Påbud om at udarbejde en særlig skriftlig vurdering af gravearbejde sendt til ny vurdering i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om at udarbejde en særlig skriftlig vurdering af arbejdet i en udgravning tilbage til Arbejdstilsynet, da det var uklart, om virksomheden før Arbejdstilsynets tilsynsbesøg havde udarbejdet en særlig skriftlig vurdering af udgravningsarbejdet, og fordi påbuddet efter sin ordlyd alene stillede krav om, at der skulle udarbejdes en særlig skriftlig vurdering, og ikke at en sådan skal være tilgængelig på byggepladsen.

Fastholdelse af påbud om at sikre, at der ikke med en kran løftes byrder henover arbejdsråder på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet  fandt, at virksomheden var rette modtager af et påbud om ikke at køremed hen over arbejdsområder, hvor der opholder sig personer.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef - chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 9/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring