Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 10/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 10/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Virksomhed var rette modtager af påbud om at sikre, at ansatte ikke arbejder og færdes på uforsvarlige færdselsveje

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud, således at virksomheden som arbejdsgiver skulle sikre, at virksomheden egne ansatte ikke arbejder eller færdes på færdselsveje, som ikke er holdt fri for materialer og genstande, der kan være til fare for sikkerhed og sundhed.

Fastholdelse af påbud om straks at sikre mod ulykkesfare ved aflæsning af beton fra lastbil

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre mod ulykkesfare ved aflæsning af betonbrokker fra lastbil, da Arbejdstilsynet havde konstateret, at der ved anvendelsen af en lastbil havde været meget store betonbrokker, som ikke kunne køre af lastbilen, når ladet (en stålkasse) blev tippet, da kassens bagklap var hængslet foroven, og det ikke kunne ses fra førerhuset, om der blev læsset korrekt af.

Påbud om at anvende åndedrætsværn sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om at anvende åndedrætsværn tilbage til Arbejdstilsynet, da det hverken af Arbejdstilsynet afgørelse eller udtalelse fremgik, hvordan Arbejdstilsynet havde beregnet MAL-koden for de anvendte produkter, ligesom det ikke fremgik, hvilke regler Arbejdstilsynets beregning er foretaget på baggrund af.

Virksomhed var ikke rette modtager af påbud om at standse arbejde indtil sikring mod nedstyrtning

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed ikke var rette modtager af et påbud om at standse arbejdet på en byggeplads og ophævede derfor påbuddet, da virksomheden ikke havde ansatte på byggepladsen.

Uklart om virksomhed var rette modtager af påbud om at sikre, at stillads er opstillet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at et stillads er opstillet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke af påbuddet fremgik, om påbuddet var givet virksomheden som opstiller af stilladset, eller om virksomheden på anden måde havde ansvaret for, at stilladset var opstillet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Behandling af en klage afvist da virksomheden, som påbuddet var adresseret til, er opløst efter konkursbehandling

Arbejdsmiljøklagenævnet  afviste at behandle en klagesag, da det under behandlingen af klagesagen er oplyst, at virksomheden som Anpartsselskab er gået konkurs og er opløst, hvorved virksomheden ikke længere har en retlig interesse i at få klagen behandlet af nævnet.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef - chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 10/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring