Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 1/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre effektiv ventilation på grund af ildelugt

Arbejdstilsynet havde givet en virksomhed påbud om at sikre effektiv ventilation, når der blev brugt en særlig olie, som udviklede en gennemtrængende ildelugt. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet, mens et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver blev sendt tilbage til Arbejdstilsynet.

Sag nr. 2: To påbud om at sikre anvendelsen af maskiner sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet havde givet en virksomhed  påbud om, at et automatisk transportanlæg og påbud om en bremsestander skulle anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbuddene tilbage til A

Sag nr. 3: Afgørelse om at anvende egnede og effektive hjælpemidler ved gulvvask sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet havde afgjort, at en virksomhed skulle sikre, at der blev anvendt egnede og effektive hjælpemidler ved vask af gulve. Arbejdsmiljøklagenævnet sendte afgørelsen tilbage til Arbejdstilsynet.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre mod helbredsforringelse på grund af mobning i administrationscenter

Arbejdstilsynet havde givet enkommune påbud om at sikre, at arbejdet i et administrationscenter ikke medførte risiko for helbredsforringelse som følge af mobning. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet.

Sag nr. 5: Påbud om at undersøge helkropsvibrationerne ved kørsel med dumper sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet havde givet en virksomhed påbud om at undersøge udsættelsen for helkropsvibrationer ved kørsel med en dumper. Arbejdsmljøklagenævnet sendte påbuddet tilbage til Arbejdstilsynet.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 1/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring