Gå til indhold

Adoption

Adoption skal altid være til gavn for barnet.

Hvis du ønsker at adoptere ved fremmedadoption, skal du først godkendes som adoptant.

Hvis du ønsker at adoptere ved familie- eller stedbarnsadoption, skal du ikke godkendes som adoptant.

Det er Familieretshuset, der behandler begge slags adoptionssager.

Se vores pjece "Myter og fakta om adoption" her.  

Hvis du i stedet ønsker at printe pjecen, kan du finde en printvenlig version her.

Ankestyrelsens rolle

Hvis Familieretshuset har truffet en afgørelse om familie- eller stedbarnsadoption, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til Familieretshuset, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Der er tre former for adoption:

 • Stedbarnsadoption, hvor du adopterer din ægtefælles/registrerede partners barn.
 • Familieadoption, hvor der er en familiemæssig eller anden nær tilknytning mellem dig og adoptivbarnet.
 • Fremmedadoption, hvor du ikke har tilknytning til det barn, du vil adoptere.

Ved fremmedadoption skal du godkendes som adoptant. En sag om godkendelse som adoptant starter i Familieretshuset. Det er adoptionssamrådet ved Familieretshuset, der træffer afgørelse om godkendelse som adoptant.

Det er også Familieretshuset, du skal sende en ansøgning om stedbarns- eller familieadoption. 

Ankestyrelsen behandler også sager om

 • Aldersændring 
  (hvis du tror, at den alder der er opgivet for adoptivbarnet ikke er rigtig) 
 • Ophævelse 
  (hvis du ønsker at et adoptionsforhold skal slutte) 
 • Privat fremmedadoption 
  (en adoption uden bistand fra en formidlende organisation)
 • Domicil 
  (undersøgelse af om du har fast bopæl i Danmark)

Derudover er Ankestyrelsen sekretariat for Adoptionsnævnet, som behandler klager over afslag på godkendelse som adoptant.

Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet behandler klager over sager om godkendelse som adoptant til fremmedadoption.

Adoptionsnævnet

Hvordan klager jeg over afslag på godkendelse som adoptant?

Hvis du har fået afslag på godkendelse som adoptant kan du klage til Adoptionsnævnet. Du sender din klage til Familieretshuset, som sender klagen og sagens akter til Adoptionsnævnets sekretariat i Ankestyrelsen.

Når Adoptionsnævnets sekretariat har modtaget din klage, vil du modtage en bekræftelse og en besked om, hvornår din sag behandles.

Du kan vælge at fremmøde for Adoptionsnævnet. Du giver besked til Adoptionsnævnets sekretariat.

Din klage vil så vidt muligt blive behandlet af Adoptionsnævnet på det førstkommende møde.

Sidst opdateret 11.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring