Adoption

Adoption skal altid være til gavn for barnet.

Holde i hånd

Hvis du ønsker at adoptere ved fremmedadoption, skal du først godkendes som adoptant.

Hvis du ønsker at adoptere ved familie- eller stedbarnsadoption, skal du ikke godkendes som adoptant.

Det er Statsforvaltningen, der behandler begge slags adoptionssager.

Hyppigt stillede spørgsmål ved adoption

Forsæt til spørgsmål/svar om adoption

Ankestyrelsens rolle

Hvis Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om familie-eller stedbarnsadoption, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Familie- og stedbarnsadoption

Ved familie- og stedbarnsadoption har barnet normalt allerede boet sammen med adoptanten i en årrække.

Fortsæt til familie- og stedbarnsadoption

Fremmedadoption

Ved fremmedadoption har barnet typisk ikke en relation til adoptanten før adoptionen.

Fortsæt til fremmedadoption

Bortadoption

Et barn kan tidligst bortadopteres, når barnet er tre måneder gammelt

Fortsæt til bortadoption

Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet behandler klager over sager om godkendelse som adoptant til fremmedadoption.

Adoptionsnævnet

Rådgivning efter adoption

I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer. Derfor har mange brug for rådgivning.

Fortsæt til rådgivning til adoptivfamilier

Sidst opdateret 01.09.2014