Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 8 /2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 8/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre effektiv procesventilation over stegested i et køkken

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre effektiv procesventilation over to kipstegere i virksomhedens køkken, da der under stegeprocessen opstod en tydelig og kraftig søjle af stegeos, som udsatte de ansatte for sundhedsskadelig stegeos, selv om der var ventilation i en højde på 4-5 meter over stegestedet.

Sag nr. 2: Påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod seksuel chikane ophævet på grund af manglende dokumentation

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af seksuel chikane, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, om der faktisk var tale om seksuel chikane i det aktuelle tilfælde set i forhold til Arbejdstilsynets definition herfor.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker på grund af elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt til vinduespudsning

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker hidrørende fra elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt ved vinduespudsning, og fastholdt påbuddet, idet en af virksomhedens ansatte havde fået stød, da han under arbejde med vinduespudsning kom til at træde på en ledning og fik strøm igennem sig.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre at unge under 18 år ikke udsættes for fysiske belastninger ved løft af mælkekasser med en vægt på 17 kg

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at unge ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed, idet en medarbejder, der var under 18 år, løftede cirka 10 mælkekasser på 17,3 kg på en vagt 2 gange om ugen. Der var tale om løft i ¾ arms afstand, løft i underarms afstand samt løft med foroverbøjning af ryggen.

Sag nr. 5: Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger ved arbejde i små stande med et skrånende gulv

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at undgå unødige fysiske belastninger ved at stå i mindre stande med et skrånende gulv, idet de ansattes arbejdsstillinger på det skrånende gulv medførte, at medarbejderne stod med en øget fleksion eller ekstension af ankelledet eller med asymmetrisk belastning af ankelledet, hvilket øger belastningen af ankelled, knæled samt lænderyg.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet med valsning ved maskine ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at valsning af skovle på virksomhedens valsemaskine ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, idet virksomhedens ansatte, som betjente  maskinen, placerede venstre hånd cirka 10 cm fra farlige valsesammenløb.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef - chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 8/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring