Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 5 / 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2015 truffet 66 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 5/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sag nr. 1: Fastholdelse af afslag på dispensation fra reglen om særskilte omklædningsrum og uhindret adgang til håndvask med rindende varmt vand i forbindelse med arbejde med epoxy

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et afslag på dispensation fra velfærdsforanstaltninger i forbindelse med epoxyarbejde, idet der ikke foreligger sådanne særlige forhold, at det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt at tillade afvigelser fra reglerne om arbejde med stoffer og materialer.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at give tilstrækkelig instruktion og sikre hurtig og effektiv hjælp til voldsansatte på et bosted for psykisk syge misbrugere med behandlingsdomme med kendt og/eller uforudsigelig adfærd

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse, således at et bosted skal forebygge risikoen for vold og trusler om vold ved at sikre hurtig og effektiv hjælp på et bosted, og at bostedet skulle sikre tilstrækkelig instruktion på bostedet, da der forekommer alenearbejde i og uden for bostedet, herunder alenearbejde uden en kollegas viden om, hvor medarbejderen opholder sig i hvilket tidsrum.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at træffe forebyggende foranstaltninger i arbejdet med indsatte i et fængsel

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skal træffe forebyggende foranstaltninger i arbejdet med de indsatte i et fængsel, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på lang sigt, idet virksomhedens foranstaltninger for høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke var forebygget tilstrækkeligt.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre at løft af 13 kg tunge spande udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at løft af spande i støberiet udføres sikkerhed og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt fastholdt påbudt om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, da ansatte løftede spande med en vægt på 11,3 kg i ¾ arms afstand under bæring hen til afsætning samt under løft af spande ned og op.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at koordinatoren på en byggeplads indkalder alle arbejdsgiverne på byggepladsen til sikkerhedsmøder

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at koordinatoren på en byggeplads indkalder alle arbejdsgiverene på byggepladsen til sikkerhedsmøderne, da en entreprenør som arbejder som underentreprenør for en anden entreprenør, ikke har været indkaldt til sikkerhedsmøderne på byggepladsen.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at unge under 18 år kun i enkelttilfælde løfter kasser på 17, 3 kg, da der skal tages hensyn til, at løft i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg og skal foretages tæt ved kroppen

Arbejdsmiljøklagenævnet ændrede Arbejdstilsynets strakspåbud, således at en virksomhed skulle sikre, at unge under 18 år ikke løfter byrder, uden der tages hensyn til, at løftet foretages tæt ved kroppen, og i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg, hvorved mælkekasser på 17,3 kg under samme hensyn kun må løftes i enkelttilfælde.

Sag nr. 7: Påbud om straks at sikre mod unødig sundhedsskadelig påvirkning fra udstødningsgasser sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om straks at sikre mod unødig sundhedsskadelig påvirkning fra blandt andet udstødningsgasser tilbage til vurdering hos Arbejdstilsynet, idet det var uklart, hvad der er givet påbud om, da Arbejdstilsynet i afgørelsen også nævnte kontinuerlig kontrol af luften, udsættelse for indesluttet atmosfære, hurtig og effektiv hjælp, imødegåelse af luftforurening på udviklingsstedet og pligt til at træffe foranstaltninger, som er aftalt med bygherren.

Sag nr. 8: Fastholdelse af påbud om straks at sikre fyldestgørende instruktion for ansatte ved losning af container

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre fyldestgørende instruktion af de ansatte ved arbejde med losning af container, da en projektleder og en ansat oplyste, at der ikke blev instrueret i den pågældende arbejdsopgave med losning af container, og at den ansatte af projektlederen var blevet bedt om at hjælpe lastbilchaufføren ved dennes ankomst på pladsen.

Sag nr. 9: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler i forbindelse medarbejdet med pengehåndtering i en postafdeling i en dagligvarebutik

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skulle forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet med pengehåndtering i en butikks postafdeling, men hjemviste en del af afgørelsen om, at virksomheden skulle instruere medarbejderne i sikker adfærd.

Sag nr. 10: Fastholdelse af påbud om straks effektivt at sikre vejarbejdere i udgravning mod risiko for påkørsel

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse, således at virksomheden straks skulle træffe foranstaltninger, der effektivt sikrede de beskæftigede ved arbejdet i udgravningen mod risiko for påkørsel, da arbejdet foregik mindre end 1 meter fra trafikken og var afgrænset med betonklodser og markeringscylindre med vandrette spærrebomme cirka 0,2 til 0,6 meter fra kanten af den 1,5 meter dybe udgravning.

Sag nr. 11: Fastholdelse af afgørelse til rette modtager af påbud om straks at sikre egne ansattes færdsel på adgangsveje på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at en virksomheden var rette modtager af et påbud om straks at sikre, at færdsel på adgangsvejene på byggepladsen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for egne ansatte og fastholdt et påbud om straks at sikre, at færdsel på adgangsvejene på byggepladsen kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for egne ansatte.

Sag nr. 12: Fastholdelse af afgørelse og at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre forsvarlig anvendelse af bordrundsav, idet tilskadekomne ansatte ikke havde brugt fremførerpinden ved opskæringen, som altid hang på maskinen. Den tilskadekomne ansatte brugte gummihandsker, som blev fanget af klingen på bordrundsaven, hvorved hans fingre blev trukket op og ind under klingen.

Lov om røgfri miljøer

Sag nr. 13: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at der ikke ryges indendørs på en pub

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at en pub straks skulle sikre, at der ikke ryges indendørs hos pubben, idet Arbejdstilsynet konstaterede, at serveringsstedet var langt over 40 m2, og at 1-2 kunder røg i pubbens rygerum, samt at 1-2 kunder røg for enden af baren.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent / souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 5/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring