Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 4/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her:
Nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sag nr. 1: Afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler som følge af røveririsiko ved pengehåndtering i en dagligvarebutik sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovens regler som følge af røveririsiko ved pengehåndtering i kasseområdet tilbage til Arbejdstilsynet, da nævnet fandt det uklart, om pengehåndteringen og medarbejdernes opbevaring af nøgler til dropboks og betalingskassen foregik diskret.

Sag nr. 2: Påbud om at fjerne dampe effektivt fra opvaskemaskine sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at fjerne dampe effektivt fra tankopvaskemaskine, idet nævnet ikke fandt sagen tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse, da der ikke var tilstrækkelige oplysninger om dampudslippets omfang tidsmæssigt kunne være unødigt generende ved samtidig ophold i rummet.

Sag nr. 3: Ophævelse af påbud om at holde den årlige arbejdsmiljødrøftelse efter reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse, da der ikke er hjemmel til at påbyde virksomheden at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Sag nr. 4: Ophævelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om, at en virksomhed skulle forebygge risikoen for vold og trusler i forbindelse med røveri, idet nævnet ikke fandt, at Arbejdstilsynet havde godtgjort, at virksomheden ikke har gjort tilstrækkeligt til at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri.

Sag nr. 5: Påbud om at standse skorstensfejer på rygningen af et cirka 8 meter højt tag

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle standse arbejdet med rensning af skorsten på et tag, da der var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet på taget, da Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens medarbejdere stod på tagrygningen af et hus i cirka 7,8 meters højde i gang med at rense husets skorsten uden at være sikret mod nedstyrtningsfare.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring