Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 2/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 47 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre indretning af en automatisk palleteringsmaskine forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle indrette en palleteringsmaskine, så den kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og række ind til de ikke afskærmede maskindele med risiko for knoglebrud eller amputation af fingre, hænder eller arme.

Sag nr. 2: Påbud om straks at efterse og vedligeholde hejseredskab i et cirkustelt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle efterse dens tekniske hjælpemidler ved passende eftersyn og sikre den vedligeholdelse, der kræves, idet Arbejdstilsynet ved undersøgelsen af en nærved ulykke fik oplyst en ansat ved opsætning og gennemgang af et cirkustelt for fejl havde konstateret, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen.

Sag nr. 3: Påbud om at forebygge risiko for røveri for dagligvareforretnings postbutik sendt tilbage til Arbejdstilsynet, men fastholdt for butikkens øvrige ansatte

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at forebygge risiko for røveri i en forretning, men hjemviste en del af påbuddet om at forebygge risiko for røveri i forretningens postbutik, idet fraføring af kontanter fra kassen skete ved, at en ansat hentede penge og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokalet i butikkens åbningstid.

Sag nr. 4: Fastholdelse af afgørelse om at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog til løft af tung bagage, men reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at anvendelse af en tryklufts-krog ikke skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet krogen blev anvendt forkert, men fandt reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud. Nævnet kunne ikke behandle Arbejdstilsynets vurdering af, om der var grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde.

Sag nr. 5: Påbud om at standse en skorstensfejer på et tag i 6 meters højde uden sikkerhedsforanstaltninger

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en skorstensfejer straks skulle standse arbejdet på et tag, da der var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet på taget, da Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens medarbejdere stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde i gang med at rense husets skorsten uden at være sikret mod nedstyrtningsfare.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om sikre adgangsvej til og fra en teleskoplæsser og afgørelse om at den virksomhed, hvis ansatte anvendte teleskoplæsseren, var rette modtager af påbuddet

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud, og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen til og fra en teleskoplæsser på en byggeplads var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sag nr. 7: Fastholdelse af påbud om at standse arbejde med minigraver tæt ved kanten af en cirka 2 meter dyb udgravning uden tilstrækkelig sikkerhed mod nedskridning

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden var effektivt sikret.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 2/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring