Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 11 / 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 11/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Fastholdelse af påbud om at foretage lovpligtige periodiske undersøgelser af ammoniakfordamper i et kølerum

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomheds ammoniakfordamper i et køleanlæg skal have foretaget lovpligtige periodiske undersøgelser, da fordamper sammen med køleanlæggets kondensator og reciever er en samlet enhed, der som minimum henhører under kontrolklasse B, som skal have foretaget periodiske undersøgelser.

Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold ved arbejde med indsatte i et arresthus

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold ved arbejdet med de indsatte i et arresthus, da arbejdet med indsatte indebærer en uforudsigelighed i forhold til at vurdere risikoen for vold og trusler ved den enkelte indsatte, og at der i arbejdet indgår potentielt konfliktoptrappende opgaver i form af visitation på tidspunkter, hvor kendskabet til den indsatte er begrænset.

Fastholdelse af afslag på dispensation for brug af hjelm, hvor brug af hjelm efter reglerne er påkrævet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afslag på dispensation for brug af hjelm på steder, hvor brug af hjelm er påkrævet, da der ikke kan gives dis-pensation fra brug af hjelm, hvor brug af hjelm efter reglerne er påkrævet, fordi arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Påbud om at etablere effektiv mekanisk udsugning ved trykkemaskiner sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets påbud om at etablere en effektiv mekanisk udsugning ved to trykkemaskiner i en virksomhedens produktion tilbage til Arbejdstilsynet og ophævede påbud om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at luftforureningen var sundhedsskadelig.

Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold ved transport af aggressive voldelige anholdte i tjenestebil

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skal forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med transport af aggressive/voldelige anholdte i patruljebil, da der trods muligheden for at bruge håndjern forekommer vold i form af spyt, spark, bid, nikke skalle eller verbale trusler fra anholdte under transport, og kendskabet til anholdte er begrænset.

Fastholdelse af påbud om at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning

Arbejdsmiljøklagenævnet  fastholdt et påbud om, at en virksomhed skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet, samt påbud om at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, da medarbejderne i flere år havde været udsat for latterliggørelser, at blive råbt af eller være mål for spontan vrede, overdreven overvågning og at blive presset til at give afkald på det, som den ansatte har ret til.

 Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef - chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 11/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring