Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 3/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Sag nr. 1: Afgørelse om at en virksomhed, som beskæftigede vikarer, var rette modtager af påbud og fastholdelse af påbud om at sikre, at tunge plader ikke vælter ned over personer

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at aluminiumspladerne på A-bukken ikke væltede ned over personer og fastholdt påbuddet, da Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at de ansatte, som løftede aluminiumsplader, blev betragtet som ansatte i virksomheden, og at de var en slags vikarer i virksomheden.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om ved farvning af øjenbryn – og vipper at undgå påvirkning fra allergifremkaldende og ætsende produkter

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt om, at en virksomhed skulle undgå unødig påvirkning ved brug af produkter til farvning af bryn og vipper, idet farvning af bryn og vipper foretages uden foranstaltninger til at forebygge eksponering fra allergifremkaldende stoffer.

Sag nr. 3: Fastholdelse af afgørelse om at undersøge efterklangstiden i kontor til flere personer 

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var en begrundet mistanke om, at medarbejderne i et flerpersoners kontor udsættes for unødige støjgener på grund af for lang efterklangstid, da det kunne konstateres, at lyden fra telefonsamtaler blev hængende i luften et stykke tid, før lyden døde ud, og at det var svært at følge samtalen, når flere talte på én gang.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at forebygge vold og trusler i en dagligvarebutik

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at forebygge vold og trusler i en dagligvarebutik, da virksomhedens pengehåndtering i forbindelse med pengetransporten ikke var diskret, da kassekassetten transporteres ved vagtskifte gennem kasselinje mellem kunder til kontor, mens kassetten er åben, og kontanterne er synlige for kunderne.

Sag nr. 5: Påbud om at sikre, at arbejdet i et botilbud ikke medfører risiko for fysisk og psykisk helbredsforringelse på grund af mobning sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om, at et botilbud skulle sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, tilbage til behandling i Arbejdstilsynet, da det var uklart, om der foregik mobning i botilbuddet.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af 20 liters dunke udføres forsvarligt, men påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at en virksomhed skulle sikre, at løft af 20 liters dunk ved procestank blev udført fuldt forsvarligt, da en af virksomhedens medarbejdere løftede en 20 liters dunk, der vejede 22 kilo, ved at holde i hanken på dunken og først løfte dunken op på en to trins skammel og herefter op på kanten af procestanken.

Sag nr. 7: Påbud om straks at sikre mod ulykkesfare ved ved støbning af bro over motorvej sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre mod ulykkesfare i forbindelse med støbning af en bro over motorvej, tilbage til behandling hos Arbejdstilsynet, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, da årsagen/årsagerne til brokollapset var uafklarede.

Sag nr. 8: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om overtrædelse af reglerne, da kælderlager ikke var sikret mod dårligt indeklima og udefrakommende fugt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om indeklima, da fire ansatte dagligt opholdt sig i kælderlokalet i forbindelse med afhentning og afsætning af varer, og at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der i kælderlageret var en tydelig jordslået lugt.

Sag nr. 9: Ophævelse af påbud om straks at sikre brug af kran under hensyn til omgivelserne uden for et byggepladshegn

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede  påbud om straks at sikre brug af kran kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og under hensyntagen til omgivelserne, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at der var stor fare for at personer, der færdedes på den udvendige side af et byggepladshegn, kunne rammes af hegn eller genstande.

 

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 3/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring