Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 11 - 20
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2020
Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2020
Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2019
Ligebehandlingsnævnet har i december afgjort 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2019
Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2019
Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 16 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2019
Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev nr. 7/2019
Resuméer af 5 udvalgte afgørelser om snitning af grøntsager, løft af sække, bæring af sække, arbejdets udførsel og brug af åndedrætsværn i biohal. Sagerne er afgjort på møde den 27. august 2019.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2019
Ligebehandlingsnævnet har i august afgjort 7 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev nr. 6/2019
Resuméer af 3 udvalgte afgørelser om afslag på brug af turbomaske ved arbejde med isocyanater, håndtering af gods i højden og brug af værnefodtøj ved færdsel på lager. Sagerne er afgjort på møde den 25. juni 2019.
Årsberetninger
Læs de seneste årsberetninger fra Ligebehandlingsnævnet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring