Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Vi har fundet 66 resultater med emnet Adoptionsnævnet. Viser 1 - 10
Adoption uden samtykke
En adoption skal være bedst for barnet, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Hvis du vil adoptere
Dine og barnets forhold skal undersøges, hvis du vil adoptere.
Undersøgelses- og godkendelsesforløbet
Adoptionssamrådet i Familieretshuset træffer afgørelse om, hvorvidt du kan godkendes som adoptant.
Psykolog- og speciallægeundersøgelser
Adoptionssamrådet kan beslutte, at der skal laves en speciallægeundersøgelse eller en psykologisk undersøgelse.
Selve godkendelsen
Der er den 1. januar 2016 indført en ny ramme for godkendelsen som adoptant (generel godkendelse). Godkendelsesrammen beskriver alder og fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.
Udenlandsk barn i forslag til adoption
Formidlingen af udenlandske børn til danske adoptionsansøgere sker via en privat organisation, som er autoriseret af social- og indenrigsministeren. Det drejer sig om Danish International Adoption, DIA.
Udgifter og tilskud til adoption
Der er udgifter forbundet med at adoptere et barn fra et andet land.
National adoption
Hvornår der er tale om en national fremmedadoption?

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring