Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om SU og det særlige tillæg til studerende med funktionsnedsættelse (handicaptillæg).

SU klagenævnet billede

SU klagenævnet billede