Gå til indhold
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Vi har fundet 123 resultater med emnet Arbejdsmiljøklagenævnet. Viser 1 - 10
Årsberetning 2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet
I 2018 modtog Arbejdsmiljøklagenævnet 313 sager og traf afgørelse i 316 sager.
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Hvem kan klage?
Modtagere af afgørelser truffet af Arbejdstilsynet kan klage. Andre som har en særlig interesse i en afgørelse kan også klage.
Sådan behandler vi sagen
Læs pjecen om, hvordan AMK behandler en sag, herunder orientering om databehandlingsreglerne.
Behandling af klager
Når vi modtager klagen fra Arbejdstilsynet, får vi også de sagsakter, som Arbejdstilsynet har. Sagsbehandleren læser alt materialet fra Arbejdstilsynet. Nævnet tager selvstændigt stilling til oplysningerne i sagen.
Spørgsmål/svar om sager i Nævnet
Der er seks spørgsmål, vi ofte bliver stillet – få svarene her.
Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet offentliggør principielle afgørelser og afgørelser af almen interesse.
Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre
Arbejdsmiljøklagenævnet har ophævet et påbud om at sikre, at forflytning af en borger bliver planlagt, tilrettelagt og udført på en måde, der sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. Nævnet lagde vægt på, at arbejdet blev udført med glidelagen/glidebræt, og at det ikke klart fremgik af sagen, om arbejdet faktisk blev udført med så stor kraftanstrengelse, at arbejdet ikke foregik fuldt forsvarligt.
Fastholdelse af afgørelse om, at arbejde med en stor arbejdsmængde og tidspres ikke var forsvarligt, men ophævelse af, at afgørelsen skulle være et strakspåbud
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt, at en kommune ikke havde planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forbindelse med den psykiske belastning, der fulgte af en stor arbejdsmængde og tidspres. Men nævnet ophævede den del af Arbejdstilsynets afgørelse, som var et påbud, der skulle efterkommes straks.
Påbud om straks at sikre, at en teleskoplæsser anvendes forsvarligt, og at der gives instruktion i dens anvendelse
Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at den rette modtager af to påbud var den virksomhed, som havde ladet arbejde udføre i en teleskoplæsser. Påbuddene drejede sig om teleskoplæsserens anvendelse og om, at de beskæftigede skal modtage instruktion i anvendelsen, herunder brug af sele i liften.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring