Gå til indhold

Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Arbejdsmiljøklagenævnet har ophævet et påbud om at sikre, at forflytning af en borger bliver planlagt, tilrettelagt og udført på en måde, der sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. Nævnet lagde vægt på, at arbejdet blev udført med glidelagen/glidebræt, og at det ikke klart fremgik af sagen, om arbejdet faktisk blev udført med så stor kraftanstrengelse, at arbejdet ikke foregik fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet observerede ved et tilsynsbesøg på en arbejdsplads, at en virksomheds ansatte kørte liggende sygetransport. De ansatte udførte i den forbindelse manuelle forflytninger af borgere fra seng til båre og fra båre til seng.

Ved en forflytning blev et glidelagen lagt lidt ind under borgeren, dækkende fra skuldre til hofte og så ud midt mellem båre og seng. Det blev oplyst, at borgeren vejede cirka 80 kg.

Ved en anden forflytning blev to glidebrædder lagt ind under borgeren.

Den ene medarbejder stod ved båresiden, og den anden medarbejder stod ved sengesiden. Hver medarbejder tog fat i lagenet med begge hænder, hvorefter de trak og skubbede borgeren fra båre til seng og retur igen.

Arbejdstilsynet beskrev arbejdet således, at borgeren ikke hjalp til under forflytningerne, og at de ansatte arbejdede med kraftigt foroverbøjet ryg, helt strakte arme og med stor kraftanstrengelse under begge forflytninger.

Denne forflytningsteknik anvendes flere gange dagligt på forskellige borgere. Nogle kan hjælpe en hel del til selv.

Arbejdstilsynet vurderede, at der ikke blev anvendt egnede tekniske hjælpemidler under forflytningerne, og traf derfor afgørelse med påbud om, at virksomheden skal sikre, at forflytning af borger planlægges, tilrettelægges og udføres, så det foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og uden risiko for pludselige belastninger.

Risikoen ved forflytning af borger skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen.

Det fremgår af § 4, i samme bekendtgørelse, at ved vurderingen af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved et arbejde med manuel håndtering skal navnlig byrdens beskaffenhed tages i betragtning og desuden den nødvendige fysiske anstrengelse, arbejdsstedets beskaffenhed og arbejdsforholdene i øvrigt.

Det fremgår af § 6, i samme bekendtgørelse, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede afgørelsen, idet nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke havde sandsynliggjort, at arbejdet med forflytning af borger ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet fandt derved, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at arbejdet faktisk blev udført med en så kraftigt foroverbøjet ryg, med helt strakte arme og en så stor kraftanstrengelse, at arbejdet ikke foregik sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (2013-6023-31969).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring