Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

Der er seks spørgsmål, vi ofte bliver stillet – få svarene her.

Her kan du læse resuméer af udvalgte afgørelser, som nævnet har truffet siden den 1. januar 1999.