Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Psykolognævnets første årsberetning er nu på gaden


Læs om nævnets sammensætning, regler, statistik og eksempler på praksis.


I 2017 har Psykolognævnet behandlet 545 sager; langt de fleste handlede om autorisation. Ud af i alt 111 tilsynssager udtalte nævnet alvorlig kritik i 10 afgørelser og kritik i 34.

I årsberetningen kan du finde mere statistik, oplysninger om de nye regler og eksempler på afgørelser.

Psykolognævnets formand Sanne Bager udtaler:

”Jeg er glad for at kunne sende denne første årsberetning ud, efter at jeg nu i snart et år har været formand for det nysammensatte nævn. Det har været et travlt og spændende år, hvor nævnet og sekretariatet har arbejdet med de nye regler, som blandt andet gør, at nævnet kan føre skærpet tilsyn og give fagligt påbud. I 2017 har vi også lavet vejledende retningslinjer for de pligter, en autoriseret psykolog har i sit arbejde. Nu er vi godt i gang med 2018, hvor den nye bestemmelse om offentliggørelse af alvorlig kritik, fagligt påbud, skærpet tilsyn og fratagelse af autorisation er trådt i kraft.”


Psykolognævnet har ikke udgivet årsberetninger før, men begynder nu på det, efter at psykologloven blev ændret i 2017.

 Årsberetning 2017

Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside