Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Corona/Covid19-situationen

Psykolognævnet er opmærksom på de udfordringer, der som følge af Corona/Covid19-situationen kan være i relation til den praktiske uddannelse til autorisation.

Nævnet gør derfor opmærksom på, at det er muligt at søge om dispensation fra de gældende retningslinjer, for så vidt angår de muligheder der er i retningslinjerne for at opfylde de grundlæggende krav. Det vil f.eks. sige de krav, der stilles til formen på konfrontationstimer og omfanget af ansigt-til-ansigt-supervision forud for fjernsupervision.

Konfrontationstimer over video i forbindelse med autorisation:  

For mere information om muligheden for at søge om dispensation til at medregne konfrontationstimer, der som følgende af den aktuelle situation er afholdt over Skype eller lignende medie læs her.

Fjernsupervision:

For mere information om muligheden for at søge om dispensation fra kravene til fjernsupervision læs her.


Psykolognævnets årsberetning 2018

 Psykolognævnets årsberetning 2018

 

Handlinger tilknyttet webside

Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk