Gå til indhold

Retningslinjer af 21. oktober 2016, vedrørende tilføjelse til Adoptionsnævnets henstilling af 31. august 2015 om vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsen, 4. januar 2016.

Link til tilføjelsen i PDF-format. (pdf)

Adoptionsnævnet udtalte sig i en henstilling af 31. august 2015 om vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten.

Nævnet henstillede i den forbindelse, at børn, hvis mødre har haft et alkoholforbrug på mere end 6 genstande pr. uge (højt dagligt forbrug/dagligt forbrug), bør bortadopteres uden for almen godkendelse, således at de kommende adoptivforældre er opmærksomme på de følger, eksponeringen kan have for barnets udvikling.

Henstillingen af 31. august 2015 er fortsat udtryk for nævnets holdning for så vidt angår godkendelser til adoptant, som er givet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1125 af 24. september 2015 om adoption.

På baggrund af nye regler om godkendelsesrammer har nævnet imidlertid fundet anledning til at supplere henstillingen af 31. august 2015.

Efter de nye regler om godkendelsesrammer, som følger af reglerne i bekendtgørelse nr. 1863 af 23. december 2015 om adoption, skelnes der ikke længere mellem almen og udvidet godkendelse. Efter de nye regler meddeles en godkendelse som en generel godkendelse, der er bredere end den hidtidige almene godkendelse.

For godkendelser til adoptant, som er givet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1863 af 23. december 2015 om adoption finder Adoptionsnævnet, at børn med manifeste tegn på medfødt (føtalt) alkoholsyndrom (FAS) bør bortadopteres uden for den generelle godkendelse.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring