Gå til indhold

Retningslinjer af 21. oktober 2016, vedrørende ændring af Adoptionsnævnets udtalelse af 10. november 2006 om indholdet af de danske pædiatererklæringer, 26. november 2009

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 26. november 2009.

Hent retningslinjerne i pdf-format (pdf)

Adoptionsnævnet udtalte sig i en henstilling af 10. november 2006 om indholdet af de danske pædiatererklæringer.

Nævnet henstillede i den forbindelse til de formidlende organisationer, at det i de danske pædiatererklæringer opregnes, hvilke oplysninger der har dannet grundlag for erklæringen og dermed vurderingen af barnet.

Formålet med henstillingen var bl.a. at tydeliggøre, om samtlige helbredsoplysninger om barnet, der fandtes på sagen, var indgået i pædiaterens vurderinger. Dette var især relevant, når en lægeerklæring efterfølgende var blevet suppleret måske endda flere gange, eller hvis børnehjemmet f.eks. efterfølgende havde sendt flere oplysninger om barnet.

Henstillingen af 10. november 2006 er fortsat udtryk for nævnets holdning, men på baggrund af en række konkrete sager samt drøftelser med de formidlende organisationer har nævnet fundet anledning til at supplere henstillingen.

Nævnet skal således yderligere henstille, at pædiateren ved vurderingen af de foreliggende helbredsoplysninger på barnet også tager højde for alderen på helbredsoplysningerne. Pædiateren bør således gøre opmærksom herpå, hvis vurderingen af barnet er usikker på grund af helbredsoplysningernes alder, herunder hvilke usikkerheder der er tale om.

Som det også fremgår af den tidligere henstilling, skal det tilsigtes, at erklæringerne bliver så fyldestgørende som muligt og formuleres sådan, at personer uden lægefaglig indsigt har mulighed for at vurdere de problemer, der eventuelt kan komme på tale for barnet. Erklæringerne skal være særlig fyldestgørende i de tilfælde, hvor barnet vurderes uden for en almen godkendelse, og hvor ansøgerne på grundlag af navnlig pædiatererklæringen skal vurdere, om de har de fornødne ressourcer til at adoptere barnet.

Ved udarbejdelse af pædiatererklæringen skal pædiateren endvidere være opmærksom på, at vurderingen af barnet - på baggrund af eventuelle billeder i sagen - bør ske med stor forsigtighed, og at et billede af barnet ikke bør tillægges afgørende betydning ved vurderingen. 

Datoen for pædiatererklæringens udfærdigelse skal altid fremgå klart og tydeligt af erklæringen.

Vi bemærker, at denne henstilling gælder i forhold til alle afgiverlande og alle formidlinger, både den almindelige formidling og special need formidlingen.

Vi bemærker også, at nævnets tidligere henstillinger om helbredsoplysninger på børn fra Kina af 15. september 200530. marts 2006 og 6. juli 2007 ophæves, da vurderingen af disse helbredsoplysninger ikke længere adskiller sig fra vurderingen af andre afgiverlandes helbredsoplysninger. 

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring