Anerkendelse

En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade.

07/04 2020

Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.

Artikel: Veteraner og anerkendelse af psykiske skader som arbejdsskade

13/02 2017

Siden 2014 har Ankestyrelsen behandlet 158 veteransager. Det er arbejdsskadesager for soldater, der er blevet psykiske syge efter at være sendt i krig for den danske stat.

Artikel: Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?

12/10 2015

En psykisk skade kan anerkendes som en ulykke, hvis der i forbindelse med arbejdet sker en personskade som følge af en hændelse eller påvirkning. Påvirkningen kan vare i op til fem dage. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen. Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade.

Artikel: Kan en skade efter vaccination anerkendes som en arbejdsskade?

08/03 2016

Ja, det kan den. Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en skade efter vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade. Desuden fastslår afgørelsen, at en vaccination er at sidestille med en hændelse.

Artikel: Om at fastsætte selvstændige erhvervsdrivendes årsløn

24/10 2016

En række særlige forhold gælder, når en myndighed skal fastsætte årsløn for selvstændige erhvervsdrivende. Tre principmeddelelser fra Ankestyrelsen belyser praksis.

Artikel: Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?

13/12 2016

Højesteret har taget stilling til praksis, når en borger vil have anerkendt en ulykke som en arbejdsskade.

Arbejdsskadesager for veteraner med psykiske sygdomme

18/06 2019

I april 2019 har Ankestyrelsen afgjort 42 veteransager med second opinion.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 07/04 2020

Sidst opdateret 07/04 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk