Anerkendelse

Artikel: Veteraner og anerkendelse af psykiske skader som arbejdsskade

Siden 2014 har Ankestyrelsen behandlet 158 veteransager. Det er arbejdsskadesager for soldater, der er blevet psykiske syge efter at være sendt i krig for den danske stat.

Læs mere

Artikel: Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?

En psykisk skade kan anerkendes som en ulykke, hvis der i forbindelse med arbejdet sker en personskade som følge af en hændelse eller påvirkning. Påvirkningen kan vare i op til fem dage. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen. Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade.

Læs mere

Artikel: Kan en skade efter vaccination anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, det kan den. Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en skade efter vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade. Desuden fastslår afgørelsen, at en vaccination er at sidestille med en hændelse.

Læs mere

Artikel: Om at fastsætte selvstændige erhvervsdrivendes årsløn

En række særlige forhold gælder, når en myndighed skal fastsætte årsløn for selvstændige erhvervsdrivende. Tre principmeddelelser fra Ankestyrelsen belyser praksis.

Læs mere

Artikel: Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?

Højesteret har taget stilling til praksis, når en borger vil have anerkendt en ulykke som en arbejdsskade.

Læs mere

Sidst opdateret 28.05.2019