Anerkendelse

Artikel: Veteraner og anerkendelse af psykiske skader som arbejdsskade

Siden 2014 har Ankestyrelsen behandlet 158 veteransager. Det er arbejdsskadesager for soldater, der er blevet psykiske syge efter at være sendt i krig for den danske stat.

Læs mere

Artikel: Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?

En psykisk skade kan anerkendes som en ulykke, hvis der i forbindelse med arbejdet sker en personskade som følge af en hændelse eller påvirkning. Påvirkningen kan vare i op til fem dage. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen. Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade.

Læs mere

Artikel: Kan en skade efter vaccination anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, det kan den. Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en skade efter vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade. Desuden fastslår afgørelsen, at en vaccination er at sidestille med en hændelse.

Læs mere

Artikel: Om at fastsætte selvstændige erhvervsdrivendes årsløn

En række særlige forhold gælder, når en myndighed skal fastsætte årsløn for selvstændige erhvervsdrivende. Tre principmeddelelser fra Ankestyrelsen belyser praksis.

Læs mere

Artikel: Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?

Højesteret har taget stilling til praksis, når en borger vil have anerkendt en ulykke som en arbejdsskade.

Læs mere

Arbejdsskadesager for veteraner med psykiske sygdomme

I april 2019 har Ankestyrelsen afgjort 42 veteransager med second opinion.

Læs mere

Sidst opdateret 28.05.2019