Beskæftigelse

Ankestyrelsens undersøgelser på beskæftigelsesområdet dækker bl.a. integrationsydelse, handicappede i erhverv, sygedagpenge og tilbud til ledige.
2019 Integration, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Udlændinge

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

2018 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsens undersøgelse af 225-timersreglen

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Børn og unge

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen

2014 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue

2011 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling af kontanthjælp

2011 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner

2011 Tilbud til ledige

Ledighedsydelse og sanktioner

2010 Fleksjob, førtidspension og pension, Tilbud til ledige

Pilotprojekt om øget vejlednings- og formidlingsaktivitet

2010 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag

2009 Tilbud til ledige

Praksisundersøgelse om revalidering

2008 Tilbud til ledige, Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse

2008 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere

2008 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 23/11 2020

Sidst opdateret 23/11 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring