Undersøgelser på beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsens undersøgelser på beskæftigelsesområdet dækker bl.a. integrationsydelse, handicappede i erhverv, sygedagpenge og tilbud til ledige.
2010 Fleksjob, førtidspension og pension, Tilbud til ledige

Pilotprojekt om øget vejlednings- og formidlingsaktivitet

2010 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag

2009 Tilbud til ledige

Praksisundersøgelse om revalidering

2009 Fleksjob, førtidspension og pension

Førtidspension på det foreliggende grundlag

2009 Ældre, Fleksjob, førtidspension og pension

Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister

2009 Fleksjob, førtidspension og pension

Fleksjob

2008 Tilbud til ledige, Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse

2008 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere

2008 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik

2007 Ældre, Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om personligt tillæg til folkepensionister

2007 Børn og unge, Udsatte voksne, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Bevilling af behovsbestemt tillæg til svage unge

2006 Sygedagpenge

Standsning af sygedagpenge

2006 Sygedagpenge

Standsning af sygedagpenge

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 10.02.2021

Sidst opdateret 10.02.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring