Gå til indhold

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Ankestyrelsen har gennemført en registerundersøgelse af afgørelser om førtidspension truffet på det foreliggende grundlag. Undersøgelsen er baseret på afgørelser, som er indberettet til Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik i perioden 2003-2008. 

En større andel får afslag

Tilkendelser af førtidspension på det foreliggende grundlag udgør en lille andel af alle nytilkendelser.

I perioden 2003-2008 er 5-8 procent af alle tilkendelser truffet på det foreliggende grundlag. I modsætning til det er en stor del af alle afslag truffet på det foreliggende grundlag. 

Siden 2006 er 70 procent af alle afslag på førtidspension afgjort på det foreliggende grundlag. 

Flest modtager sygedagpenge før ansøgningen på det foreliggende grundlag

84 procent af dem, der søger om førtidspension på det foreliggende grundlag, modtog en offentlig forsørgerydelse umiddelbart inden ansøgningstidspunktet. 

Af dem, der fik tilkendt førtidspension, modtog 42 procent sygedagpenge, før de søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag. 

Over halvdelen af dem, der får afslag på førtidspension, modtager kontanthjælp efter afslaget, når sagen har været behandlet på det foreliggende grundlag.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring