Gå til indhold

Praksisundersøgelse om standsning af sygedagpenge

Ankestyrelsen har undersøgt 62 sager om bortfald af ret til sygedagpenge i tilfælde, hvor den sygemeldte har undladt at medvirke i kommunens opfølgning. 

Sygedagpenge standses ofte på mangelfuldt grundlag

I 56 pct. af sagerne har kommunerne standset sygedagpengene i overensstemmelse med regler og praksis. 

44 pct. af sagerne ville derimod enten blive ændret eller sendt tilbage til fornyet sagsbehandling, hvis den sygemeldte klagede til Ankestyrelsen. 

Sygemeldte skal spørges, inden dagpengene standses

Kommunen spørger ofte ikke den sygemeldte, hvorfor han/hun ikke har deltaget i de opfølgningsinitiativer, kommunen har stillet krav om. Opfølgning er f.eks. deltagelse i lægebehandling eller deltage i samtaler og møder, indkaldt af kommunen. 

Kommunen kendte dermed ikke grunden til, at den sygemeldte ikke opfyldte kravene om deltagelse i opfølgning. 

I et antal sager har kommunerne derfor ikke haft tilstrækkeligt grundlag for at stoppe sygedagpengene. 

Kommunerne forsømmer at orientere om konsekvenserne

I en del tilfælde har kommunen ikke på forhånd skriftligt og utvetydigt orienteret den sygemeldte om, at dagpengene blev standset, hvis den sygemeldte ikke deltog i opfølgningen, viser Ankestyrelsens undersøgelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring