Gå til indhold

Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse

Ankestyrelsen har undersøgt 93 sager om bevilling af fleksjob og 59 sager om fortsat ret til fleksjob fra 19 kommuner. Sagerne er vurderet af jurister i Ankestyrelsen, som til dagligt behandler ankesager på beskæftigelsesområdet. 

Mange fejl i sager om fleksjob

Undersøgelsen viser, at kommunerne laver fejl i 43 pct. af sagerne om bevilling af fleksjob. I hovedparten af disse sager mangler der dokumentation for, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat. I en væsentlig del af sagerne har borgeren ikke været arbejdsprøvet i tilstrækkeligt omfang. Begge betingelser skal være opfyldt for at få bevilget et fleksjob. 

Mangelfuld opfølgning for ledige fleksjobbere

I to tredjedele af sagerne følger kommunerne ikke regler og praksis, når den fortsatte ret til fleksjob skal vurderes for ledige fleksjobbere. En tredjedel af sagerne indeholder slet ingen vurdering af borgerens fortsatte ret til fleksjob. En tredjedel af sagerne indeholder en vurdering, som imidlertid ikke er foretaget rettidigt. En tredjedel er sagerne er vurderet i overensstemmelse med regler og praksis. 

Mangelfuld dokumentation

Et fælles træk i sagerne er, at kommunerne fortsat har en udfordring med at få dokumenteret deres sagsbehandling ordentligt. For begge type sager gælder, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger i godt en tredjedel af sagerne. Kommunerne dokumenterer ikke grundlaget for deres afgørelser godt nok.

Bevilling af fleksjob

Reglerne om bevilling af fleksjob blev ændret i juli 2006, bl.a. med henvisning til resultaterne fra Ankestyrelsens praksisundersøgelse i begyndelsen af 2006. Det er særligt et skærpet fokus på dokumentationsgrundlaget, som lovændringen betoner. Den næste praksisundersøgelse om fleksjob gennemføres i 2010.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring