Engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik

Tidligere statsforvaltninger - Beskæftigelsesankenævnet for Midtjyllands Amt - praksisundersøgelser 2008.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 06/12 2013

Sidst opdateret 06/12 2013

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring