Gå til indhold

Praksisundersøgelse om matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere

En stikprøveundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kun halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne blandt 145 sager fra 17 kommuner får tilbud om vejledning, opkvalificering eller virksomhedspraktik. 

Ankestyrelsen anbefaler øget brug af praktik og løntilskud

Ankestyrelsen mener, at kommunerne skal være bedre til at sætte relevante aktiviteter i gang for kontanthjælpsmodtagerne. 

"Kommunerne kan blive bedre til at stimulere og udvikle kontanthjælpsmodtagerne i de fem matchgrupper. Det er vigtigt, at de får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem f.eks. virksomhedspraktik og løntilskudsordninger", siger ankechef Karin Rasch. 

Helbred afgør kontanthjælpsmodtageres matchindplacering

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne er gode til at foretage en helhedsvurdering af kontanthjælpsmodtagerens beskæftigelsespotentiale, og dermed foretage den rigtige placering i en af de fem matchgrupper.

2 ud af 3 personer får bestemt deres matchplacering efter, om de er syge eller raske. Deres kompetencer og erfaringer spiller en mindre rolle. 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring