Gå til indhold

Kommunerne har godt styr på førtidspension efter arbejdsevnemetoden

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder når borgeren selv beder om at få førtidspension på det foreliggende grundlag. 

God sagsbehandling i 4 ud af 5 sager om førtidspension

Undersøgelsen viser, at 81 procent af kommunernes afgørelser om at tilkende en borger førtidspension efter arbejdsevnemetoden er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Arbejdsevnemetoden beskriver borgerens ressourcer og muligheder for at udvikle ressourcerne i forhold til arbejdsmarkedet. 

"Det er ofte indviklede sager, så det er godt resultat for kommunerne", siger ankechef Karin Rasch fra Ankestyrelsen, som fortsætter: "Kommunerne skal dog fortsat have fokus på borgerens konkrete ressourcer og muligheder". 

Kommuner skal oftere selv kontakte langtidssygemeldte om førtidspension

I de sager, hvor borgeren selv har bedt om at komme på førtidspension, har 74 procent af borgerne i gennem lang tid modtaget sygedagpenge. Ankestyrelsen kan konstatere, at kommunerne ofte har tilstrækkeligt kendskab til disse borgeres situation til at vide, at borgeren formodentligt har ret til førtidspension. 

Derfor mener Ankestyrelsen, at kommunerne af egen drift burde have kontaktet borgeren og informeret om muligheden for at få førtidspension. 

"Vi kan se, at en del af kommunerne ikke i tilstrækkelig grad selv indleder en dialog med borgeren om at få tilkendt førtidspension men afventer, at borgerne selv lægger pres på at få gennemført en pensionssag uden yderligere undersøgelser", siger ankechef Karin Rasch fra Ankestyrelsen.

To typer af sager indgår i praksisundersøgelsen

Ankestyrelsen har undersøgt 139 sager, der er behandlet efter § 18 i lov om social pension, hvilket omhandler arbejdsevnemetoden. 

Desuden har styrelsen undersøgt 38 sager, der er behandlet på det foreliggende grundlag efter § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt. 

Behandling på det foreliggende grundlag sker efter borgernes anmodning. Sagen skal herefter direkte overgå til at blive behandlet efter reglerne om førtidspension på det dokumentationsgrundlag, der foreligger for at kunne vurdere arbejdsevnerne.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring