Gå til indhold

Beskæftigelsesankenævnenes afgørelser i klager over standsning af sygedagpenge

Korrekte afgørelser på klager over standsning af sygedagpenge

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at beskæftigelsesankenævnene i de fleste tilfælde træffer korrekte afgørelser, når der klages over kommunernes afslag på at forlænge sygedagpenge. 

Ankestyrelsen har undersøgt 123 klagesager, som var anket til beskæftigelsesankenævnene. Klagerne var fra borgerne, som mente, at kommunerne fejlagtigt har givet afslag på at forlænge deres sygedagpenge. Undersøgelsen viser, at 85 procent af afgørelserne var korrekte. 

Øget fokus på at få borgere tilbage i job

Ankestyrelsen har vurderet, at i 15 procent af sagerne burde nævnene have påpeget over for kommunerne, at de skulle have undersøgt mulighederne for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, inden kommunen standsede borgerens sygedagpenge.

Undersøgelsen om § 7a i retssikkerhedsloven

Undersøgelsen drejer sig om retssikkerhedslovens § 7a. Bestemmelsen betyder, at kommunen senest to uger før udbetalingen stopper, skal tage stilling til, om der er behov for iværksættelse af yderligere initiativer for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet - fx ved jobtræning, aktivering og uddannelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring