Gå til indhold

Hvad kan du klage over til Klagenævnet for Specialundervisning?

Vælg det sagsområde, du vil vide mere om.

Der er forskel på, hvad du kan klage over alt efter, om der er truffet en afgørelse om specialpædagogisk bistand eller specialundervisning til et barn, en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller specialundervisning til en voksen.

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring