Gå til indhold

Hvad kan du ikke klage over?

Klagenævnet for Specialundervisning kan ikke behandle alle klager om undervisning, herunder specialundervisning til børn, unge og voksne.

Her kan du se nogle eksempler på problemstillinger, som vi ikke kan tage stilling til.

Specialpædagogisk bistand til førskolebørn

Du kan ikke klage over:

 • Henvisning eller afslag på henvisning til kommunale tilbud om specialpædagogisk bistand til dit barn.
 • Indholdet af et kommunalt specialpædagogisk tilbud.

Specialundervisning til folkeskolebørn

Du kan ikke klage over:

 • Skoleudsættelse/skolestart
 • Det frie skolevalg
 • Indplacering på klassetrin (skolelederens beslutning om, at dit barn skal (eller ikke skal gå en klasse om)
 • Afslag på et 12. skoleår
 • Støtte i SFO/klub
 • Den generelle tilrettelæggelse af undervisningen
 • Befordring (kørsel)
 • Midlertidig enkeltmandsundervisning
 • Mobning på skolen
 • Betaling for efterskoleophold eller friskole
 • De fysiske forhold på en skole, medmindre disse er afgørende for undervisningen i specialklasse eller på specialskole.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Du kan ikke klage over:

 • Bo-ophold
 • Transport

Specialundervisning for voksne

Du kan ikke klage over:

 • Kommunens faglige skøn (om du skal have et tilbud eller ej)
 • Indholdet af specialundervisningstilbuddet.

Generelt 

Klagenævnet for Specialundervisning har ikke tilsynsbeføjelser over for kommunerne og kan derfor ikke behandle klager over:

 • Kommunens generelle sagsbehandling, såsom sagsbehandlingstid, håndtering af sagen, klage over bestemt medarbejder og lignende.
 • At skolen eller kommunen ikke efterlever klagenævnets afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over kommunens sagsbehandlingstid kan du rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Sidst opdateret 06.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring