Blanketter

Når du klager, kan der være behov for, at du sender en udfyldt fuldmagtsblanket og/eller en forældremyndighedsblanket til os.

Når vi modtager din klage, henter vi oplysninger fra Det Centrale Persondataregister (CPR-register) - fx fulde navn, adresse, bopælskommune og forældremyndighed.

Læs mere om blanketterne og download dem via menuen.

Sidst opdateret 03.01.2014