Gå til indhold

Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning?

Der er forskel på, hvordan du skal klage over en afgørelse om specialundervisning.

I nogle klagesager er der direkte klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning. I andre klagesager skal klagen først til genvurdering i kommunen, før vi kan behandle sagen.

Se, hvad der gælder for din klage om:

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring