Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning?

Der er forskel på, hvordan du skal klage over en afgørelse om specialundervisning.

I nogle klagesager er der direkte klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning. I andre klagesager skal klagen først til genvurdering i kommunen, før vi kan behandle sagen.

Vælg det sagsområde, der er relevant for dig, i menuen.

Sidst opdateret 19.12.2013