Gå til indhold

Specialundervisning til dit barn i folkeskolen

Kommunen eller skolelederen har truffet en afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, som du kan klage over. Hvordan kan du klage?

Du skal klage til den kommune eller den skoleleder, der har truffet afgørelsen, som skal genvurdere afgørelsen.

Du kan klage enten ved at skrive eller ringe til kommunen eller skolelederen.

Du skal klage inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

Det er mest praktisk, at du sender et brev eller en e-mail.

Du bør skrive:

  • Hvilken afgørelse du klager over
  • Hvorfor du klager
  • Dine kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer)
  • Husk dato på dit brev.

Kan du ikke nå at skrive en klage inden fristens udløb, kan du blot oplyse, at du vil klage, og at du vil uddybe klagen senere.

Kommunen eller skolelederen skal sende klagen videre til Klagenævnet for Specialundervisning inden for 4 uger, hvis de ikke ændrer afgørelsen.

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig under sagens behandling, kan du sende en fuldmagt ved at bruge Klagenævnet for Specialundervisnings digitale fuldmagtsblanket.

Den finder du her  www.borger.dk.

Du kan også finde en fuldmagtsblanket her:  Blanketter

Du skal sende blanketten til Ankestyrelsen. Du må gerne sende den fra din e-Boks eller via Ankestyrelsens kontaktformular www.ast.dk/kontaktformular.

Bruger du e-Boks eller kontaktformularen, sender du sikkert til os.

Skal du have modtaget en afgørelse?

Ja, du skal have modtaget en afgørelse, før du kan klage. Du har krav på en skriftlig afgørelse.

Hvem skal give klagevejledning? – og hvad er det?

Den myndighed, som træffer en afgørelse, skal oplyse om klagemulighederne. Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om hvilken myndighed, der er klageinstans og indeholde vejledning om fremgangsmåde i forbindelse med en klage, herunder om en eventuel tidsfrist. 

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring