Gå til indhold

Specialundervisning for voksne

Kommunen har truffet en afgørelse om specialundervisning for voksne. Hvordan kan du klage?

Du skal klage direkte til Klagenævnet for Specialundervisning inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen fra kommunen.

Du kan enten skrive eller ringe til os, men det er mest praktisk, at du sender et brev eller en e-mail til os.

Normalt svarer vi dig i et brev. Hvis du kan modtage krypterede e-mails og ønsker, at vi skal svare dig pr. e-mail, beder vi dig om at oplyse dette.

Du bør skrive:

  • Navn og CPR-nr. på den person, sagen drejer sig om
  • Hvilken afgørelse du klager over
  • Hvorfor du klager
  • Dine kontaktoplysninger (postadresse, tlf.nr., eventuelt e-mailadresse)
  • Husk dato på dit brev.

Huskeliste til din klage.

Når vi modtager din klage, indhenter vi en udtalelse fra kommunen og dokumenterne i din sag.

Læs mere

Om værgemål på: 
Familieretshuset.dk 

Hvordan vi behandler din klage: 
Behandling af din klage

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig under sagens behandling , kan du sende en fuldmagt ved at bruge Klagenævnet for Specialundervisnings digitale fuldmagtsblanket.

 Den finder du herwww.borger.dk.

 Du kan også finde en fuldmagtsblanket her: Blanketter

Du skal sende blanketten til Ankestyrelsen. Du må gerne sende den fra din e-Boks eller via Ankestyrelsens kontaktformular www.ast.dk/kontaktformular.

Bruger du e-Boks eller kontaktformularen, sender du sikkert til os.

Sikker mail

Borgerne kan via en sikker og krypteret linje fra deres postkasse på www.borger.dk kommunikere med myndighederne. Du skal blot logge dig på www.borger.dk og oprette en postkasse til digital kommunikation med det offentlige.
Læs mere om digital post på
borger.dk

Skal du have modtaget en afgørelse?

Du skal have modtaget en afgørelse, før du kan klage. Du har krav på en skriftlig afgørelse.
 

Hvem skal give klagevejledning? – og hvad er det?

Den myndighed, som træffer en afgørelse, skal oplyse om klagemulighederne. Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om hvilken myndighed, der er klageinstans og indeholde vejledning om fremgangsmåde i forbindelse med en klage, herunder om en eventuel tidsfrist.

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring