Gå til indhold

Sagsbehandling - voksne

Denne side giver et overblik over Klagenævnet for Specialundervisnings behandling af sager om specialundervisning for voksne.

I disse sager ser vi kun på, om kommunen har overholdt de formelle regler i deres sagsbehandling. Vi kan ikke tage stilling til indholdet af specialundervisningstilbuddet eller, om du skal have et tilbud eller ej.

Har kommunen lavet væsentlige sagsbehandlingsfejl, som må anses at have betydning for lovligheden af kommunens afgørelse, vil vi hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunen skal træffe en afgørelse på et korrekt grundlag.

Her kan du læse om, hvordan din sag forløber:

 1. Hvor skal du klage?
  Du skal klage direkte til os, enten mundtligt eller skriftligt.

 2. Udtalelse fra kommune
  Vi sender sagen til høring i kommunen. Kommunen skal inden 14 dage sende sagens dokumenter og en udtalelse til os. Hvis vi vurderer, at vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi kommunen igen.

 3. Forberedelse af afgørelse
  Sekretariatet udarbejder en indstilling til afgørelse.

 4. Formanden træffer afgørelse
  Formanden gennemgår alle sagens dokumenter og kommentarer og træffer en afgørelse. Der tages alene stilling til, om kommunen har overholdt de formelle regler i forbindelse med behandlingen af din sag.

 5. Afgørelse sendes til dig og kommunen
  Du modtager afgørelsen, og vi sender en kopi til kommunen. Afgørelsen er bindende for kommunen.

Hvad er formelle regler?

Det kan fx være regler om, hvorvidt kommunen har husket at partshøre dig, har begrundet afgørelsen ordentligt eller ikke har haft tilstrækkeligt med oplysninger til at træffe afgørelse i din sag.

Sidst opdateret 03.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring