Gå til indhold

Afgørelsen fra klagenævnet

Når nævnet har behandlet din sag, får du resultatet i en skriftlig afgørelse.

Klagenævnet for Specialundervisnings afgørelse kan indebære forskellige ting for dig.

 1. Du får medhold (vi ændrer kommunens afgørelse)
  Kommunens afgørelse er ikke længere gældende, men vi kan ikke pege på et specifikt tilbud eller sted. Kommunen skal derfor kontakte dig, så I sammen kan finde eller tilrettelægge et undervisningstilbud, som stemmer overens med vores afgørelse.

 2. Du får ikke medhold (vi ændrer ikke kommunens afgørelse)
  Kommunens afgørelse gælder stadigvæk.

 3. Hverken du eller kommunen får medhold
  I nogle sager vurderer vi, at kommunens tilbud ikke er godt nok, men at det, som du ønsker, heller ikke er det rigtige.

 4. Du kan ikke få behandlet sagen hos os
  I nogle tilfælde kan vi ikke tage stilling til din klage. Det kan være, hvis

  - klagen er indkommet efter klagefristens udløb
  - klagen ikke handler om vores område
  - kommunen ikke har truffet afgørelse
  - du ikke er klageberettiget.

 5. Kommunen får sendt sagen tilbage (Hjemvisning)
  Nogle gange bliver vi nødt til at sende din klage tilbage til kommunen. Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse. Det gør vi, hvis kommunen har

  - begået alvorlige sagsbehandlingsfejl
  -
  truffet afgørelse uden at oplyse sagen godt nok.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring