Gå til indhold

Sagsbehandlingen i klagenævnet

Læs mere om, hvad der sker, når Klagenævnet for Specialundervisning har modtaget din klage.

Når Klagenævnet for Specialundervisning behandler din klage, foretager vi en prøvelse af sagen. Læs om, hvad en prøvelse er og om de to typer af prøvelse.

At foretage en prøvelse er en anden måde at sige, at Klagenævnet for Specialundervisning behandler/undersøger din sag.

En materiel prøvelse indebærer, at vi ser på, om indholdet af kommunens afgørelse er rigtig. Vi kan eksempelvis vurdere, om et barn skal have specialundervisning, eller om et ungt menneske har krav på et STU-forløb.

En formel prøvelse indebærer, at vi ser på, om kommunen har overholdt forvaltningslovens regler, da den traf afgørelse i din sag. Vi tager for eksempel stilling til, om kommunens afgørelse er begrundet, og om du blev partshørt, før kommunen traf afgørelse, så du havde mulighed for at forholde dig til sagens faktiske oplysninger og komme med dine bemærkninger.

Hvis vi finder det nødvendigt, kan vi hjemvise din sag til kommunen. Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse på et korrekt grundlag.

Hvis vi foretager en fuld prøvelse, behandler vi din sag både materielt og formelt.

Vælg nedenfor, hvilken sagstype du vil læse mere om.

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring