Gå til indhold

Sagsbehandling - ungdomsuddannelse (STU)

Denne side giver et overblik over Klagenævnet for Specialundervisnings behandling af sager om specialundervisning i ungdomsuddannelser.
Hvis du klager over afslag på et STU-forløb eller indholdet af den individuelle uddannelsesplan, foretager vi også en fuld prøvelse af din sag.
 
Her kan du læse om, hvordan din sag forløber:
 
 1. Hvor skal du klage?
  Du skal klage direkte til os, enten mundtligt eller skriftligt.

 2. Udtalelse fra kommunen
  Vi sender sagen til høring i kommunen. Kommunen skal inden 14 dage sende sagens dokumenter og en udtalelse til os. Hvis vi vurderer, at vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi kommunen igen.

  Du har også mulighed for at indsende dine eventuelle bemærkninger til os.

 3. Forberedelse af afgørelse
  Efter at vi har modtaget dine eventuelle bemærkninger, vurderer vores faglige konsulent sagen.

  Sekretariatet forbereder sagen til møde på baggrund af den faglige konsulents vurdering og sagens dokumenter.

 4. Behandling af sag på møde
  Nævnet behandler sagen på et møde, hvor nævnets medlemmer gennemgår alle sagens dokumenter, alle kommentarer og den faglige konsulents vurdering i sagen. Nævnet træffer en afgørelse.

 5. Afgørelsen sendes til dig og kommunen
  Du modtager afgørelsen, og vi sender en kopi til kommunen. Afgørelsen er bindende for kommunen.

Personligt fremmøde

Hvis du ønsker at møde for nævnet, kan formanden give tilladelse til, at forældre/klager, eleven eller dennes repræsentant kan møde op og udtale sig foran nævnet. Det er ikke muligt at overvære selve behandlingen af sagen.

Sidst opdateret 03.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring