Gå til indhold

Sagsbehandlingen - førskole og folkeskole

Denne side giver et overblik over Klagenævnet for Specialundervisnings behandling af sager om specialundervisning i folkeskolen og førskoletilbud.

Hvis du har klaget over en afgørelse om regional specialpædagogisk bistand til førskolebørn eller specialundervisning til folkeskolebørn, foretager vi en fuld prøvelse af sagen.

Vi ændrer kommunens afgørelse, hvis vi vurderer, at et andet undervisningstilbud end det, som kommunen har henvist dit barn til, i klart højere grad kan tilgodese barnets undervisningsbehov.

Hvis kommunen har vurderet, at et folkeskolebarn kan inkluderes i almenklasse (en almindelig klasse), skal der foreligge særligt vægtige grunde, for at vi kan ændre afgørelsen til henvisning til specialklasse eller specialskole.

Her kan du læse om, hvordan din sag forløber:

 1. Hvor skal du klage?
  Du skal klage til den kommune/skoleleder, som har truffet den oprindelige afgørelse.

 2. Genvurdering
  Kommunen/skolelederen har herefter 4 uger til at genvurdere sagen.

 3. Indsendelse
  Hvis kommunen/skolelederen fastholder sin afgørelse, skal den sende afgørelsen, genvurderingen, en udtalelse og sagens øvrige dokumenter til os.

  Hvis vi vurderer, at vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi kommunen/skolelederen. 

  Du har også mulighed for at indsende dine eventuelle bemærkninger til os.

 4. Forberedelse af afgørelse
  Efter at vi har modtaget dine eventuelle bemærkninger, vurderer vores faglige konsulent sagen.

  Sekretariatet forbereder sagen til møde på baggrund af den faglige konsulents vurdering og sagens dokumenter.

 5. Behandling af sag på møde
  Nævnet behandler sagen på et møde, hvor nævnets medlemmer gennemgår alle sagens dokumenter, alle kommentarer og den faglige konsulents vurdering i sagen. Nævnet træffer en afgørelse.

 6. Afgørelsen sendes til dig og kommunen/skolelederen
  Du modtager afgørelsen, og vi sender en kopi til kommunen/skolelederen. Afgørelsen er bindende for kommunen/skolelederen.

 

Personligt fremmøde

Hvis du ønsker at møde for nævnet, kan formanden give tilladelse til, at forældre/klager, eleven eller dennes repræsentant kan møde op og udtale sig foran nævnet. Det er ikke muligt at overvære selve behandlingen af sagen.

Sidst opdateret 03.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring