Gå til indhold

Afgørelser vedrørende folkeskolebørn

Når kommunen eller skolelederen har truffet afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, har du mulighed for at klage.

Du har mulighed for at klage, når kommunens eller skolelederens afgørelse drejer sig om:

  • specialskole
  • specialklasse
  • støtte i mindst 9 undervisningstimer à 60 minutter ugentligt i en almen folkeskoleklasse
  • anden specialpædagogisk bistand (eksempelvis it-rygsæk, it-hjælpemidler, personlig assistent mv.)

Hvad siger loven?

  • Kommunen eller skolelederen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolens § 20, stk. 2, om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til dit barn.
  • Klagemulighederne er beskrevet i folkeskolelovens § 51, stk. 3-5, og stk. 8-9.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring