Afgørelser vedrørende børn i folkeskolen

Når kommunen eller skolelederen har truffet afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, har du mulighed for at klage.

Du har mulighed for at klage, når kommunens eller skolelederens afgørelse drejer sig om:

  • specialskole
  • specialklasse
  • støtte i mindst 9 undervisningstimer à 60 minutter ugentligt i en almen folkeskoleklasse
  • anden specialpædagogisk bistand (eksempelvis it-rygsæk, it-hjælpemidler, personlig assistent mv.)

Hvad siger loven?

  • Kommunen eller skolelederen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolens § 20, stk. 2, om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til dit barn.
  • Klagemulighederne er beskrevet i folkeskolelovens § 51, stk. 3-5, og stk. 8-9.

Hvad er specialpædagogisk bistand?

Det kan bl.a. være it-rygsæk, personlig assistent eller undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder.

 

Sidst opdateret 12.01.2018