Afgørelser vedrørende førskolebørn

Når kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskole, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.

Du kan klage til Klagenævnet for Specialundervisning over:

  • henvisning eller afslag på henvisning til specialpædagogisk bistand til dit barn ved et regionalt tilbud
  • tilbagekaldelse af en henvisning til
  • specialpædagogisk tilbud til dit barn ved et regionalt tilbud
  • regionsrådets afgørelse
  • om det nærmere indhold af tilbuddet.

Hvad siger loven?

  • Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 21, stk. 1.
  • Klagemulighederne fremgår af folkeskolelovens § 51, stk. 3, 1. pkt.
Sidst opdateret 19.10.2018