Gå til indhold

Afgørelser om førskolebørn

Når kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskole, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.

Du kan klage til Klagenævnet for Specialundervisning over:

  • Henvisning eller afslag på henvisning til specialpædagogisk bistand til dit barn ved et regionalt tilbud
  • Tilbagekaldelse af en henvisning til specialpædagogisk tilbud til dit barn ved et regionalt tilbud
  • Regionsrådets afgørelse om det nærmere indhold af tilbuddet.

Hvad siger loven?

  • Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 21, stk. 1.
  • Klagemulighederne fremgår af folkeskolelovens § 51, stk. 3, 1. pkt.

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring