Gå til indhold

Afgørelser om STU

Når kommunen har truffet afgørelse om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), har du mulighed for at klage.

Du kan klage over:

  • Tilbud eller afslag om en ungdomsuddannelse 
  • Kommunens afgørelse om godkendelse/ændring af den individuelle uddannelsesplan
  • Indholdet af ungdomsuddannelsen
  • Kommunens afgørelse om, hvor stor en andel af det årlige timetal, der skal anvendes til praktiske aktiviteter, herunder praktik
  • Kommunens afslag på den unges anmodning om midlertidig afbrydelse af ungdomsuddannelsen
  • Kommunens afslag på genoptagelse af ungdomsuddannelsen i forhold til alderskravet på 25 år
  • Kommunens afgørelse om at afbryde ungdomsuddannelsen.

Kan andre klage for mig?

Hvis du er over 18 år og vil have dine forældre eller én anden til at klage for dig, så skal du udfylde en fuldmagtsblanket.
Fuldmagtsblanket og forældremyndighedsblanket finder du her:

Blanketter

Sidst opdateret 06.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring