Gå til indhold

Afgørelser om specialundervisning for voksne

Når kommunen har truffet afgørelse om specialundervisning for voksne, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.

Du kan klage over:

  • Retlige spørgsmål i afgørelser om specialundervisning for voksne (begrundelse, partshøring, aktindsigt, oplysningsgrundlaget mv.)

Du kan for eksempel klage over manglende begrundelse, partshøring eller aktindsigt.

Vi kan ikke tage stilling til, om du skal have specialundervisning, eller hvilket tilbud du skal have.

Hvis kommunen har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, sender vi sagen tilbage til kommunen til fornyet behandling.

Klageadgangen:

Lov om specialundervisning for voksne § 7 a, stk. 1: 

Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse kan, inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt til klageren, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. § 51 a i lov om folkeskolen. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelse ikke kan påklages.

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne § 17, stk. 1:

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan, når afgørelsen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring