Det kan du klage over: Afgørelser om specialundervisning for voksne

Når kommunen har truffet afgørelse om specialundervisning for voksne, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.

Du kan klage over:

  • retlige spørgsmål i afgørelser om specialundervisning for voksne (begrundelse, partshøring, aktindsigt, sagsgrundlaget mv.)

Du kan for eksempel klage over manglende begrundelse, partshøring eller aktindsigt.

Vi kan ikke tage stilling til, om du skal have specialundervisning eller hvilket tilbud du skal have.

Hvis kommunen har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, sender vi sagen tilbage til kommunen til fornyet behandling.

Beskrivelse af klagemulighed findes her:

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne § 17, stk. 1.

Sidst opdateret 19.12.2013