Årsberetninger og statistik

Årsberetninger, statistik, undersøgelser om alder og ventetider og landsmødereferater.

Årsberetninger

Beretningerne indeholder blandt andet statistik, beskrivelser af særlige temaer og oplysninger om nævnets behandling af klagesager.

Adoptionsnævnets årsberetning for 2017 er taget ned fra hjemmesiden. Det skyldes, at vi er i gang med at gennemgå enkelte af de data, der ligger til grund for statistikken, som indgår i rapporten. Vi lægger årsberetningen på hjemmesiden igen hurtigst muligt. 

Statistik

Fra 2009 til 2011 og igen fra 2016 er statistikken en del af årsberetningen. 

Fra 2012 er statistikken offentliggjort som en selvstændig publikation.

Alder og ventetider

 

Mere statistik

Godkendte adoptanter

Ansøgninger om adoption 

Nationale adoptioner

Internationale adoptioner

Nævnsafgørelser

Sidst opdateret 29.05.2018