Årsberetninger og statistik

Årsberetninger, statistik, undersøgelser om alder og ventetider og landsmødereferater.

Årsberetninger

Beretningerne indeholder blandt andet statistik, beskrivelser af særlige temaer og oplysninger om nævnets behandling af klagesager.

Adoptionsnævnet har på baggrund af en gennemgang af indberetningerne for 2017 om afgørelser om godkendelser til adoption valgt at revidere opgørelserne herom fra 2014 til 2017. De reviderede opgørelser om godkendelser er blevet samlet i ”Statistik 2014-2017” og erstatter de opgørelser, der fremgår af ”Årsberetningen 2016” samt ”Statistik 2014” og ”Statistik 2015”. ”Årsberetning 2017” indeholder de reviderede opgørelser om godkendelser.

Statistik

Fra 2009 til 2011 og igen fra 2016 er statistikken en del af årsberetningen. 

Fra 2012 er statistikken offentliggjort som en selvstændig publikation.

"Statistik 2014" og "Statistik 2015" indeholder alene opgørelser om matchninger. Opgørelser vedrørende afgørelser om godkendelser fra disse år fremgår af "Statistik 2014 - 2017".

Alder og ventetider

Mere statistik

Ansøgninger om adoption 

Nationale adoptioner

Internationale adoptioner

Sidst opdateret 17.09.2018