Nationale adoptioner

Undersøgelser om nationale adoptioner og statistik tilbage til 2009 om hvor mange børn, der er anvist til national bortadoption og hvor mange adoptanter, der er optaget på venteliste.

Opdateret den 3. december 2019

Børn anvist til national bortadoption Nye ansøgere optaget på venteliste til national adoption I alt på venteliste
2019 22 11 35
2018 9 24
2017 21 20
2016 9 32
2015 6 36
2014 14 50
2013 22 45
2013 14 40
2011 15 48
2010 19 26
Sidst opdateret 03.12.2019