Gå til indhold

Udtalelse vedr. godkendelsesrammer til danske børn, 6. oktober 2005

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. I praksis bliver ansøgere, der søger dansk barn, som udgangspunkt tildelt en godkendelsesramme på 0-12 måneder. Disse ansøgere kan derfor ikke matches med de børn, som er fyldt et år. Uanset at størstedelen af danske børn til bortadoption ikke er fyldt et år, finder nævnet det problematisk, at gruppen af potentielle adoptanter til danske børn indsnævres væsentligt i de tilfælde, hvor barnet er mere end 12 måneder.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

I mange tilfælde fremgår det ikke af sagen, om fastsættelse af aldersgrænsen på 0-12 måneder fremkommer efter anmodning fra og herefter vejledning af ansøgerne, ligesom begrundelsen herfor mangler. Den snævre aldersramme kan især forekomme uovervejet, når det samtidig oplyses, at ansøgerne vil søge udenlandsk barn, såfremt de ikke får dansk barn.

Under hensyn til dette, skal nævnet bede samrådene om fremover at drøfte godkendelsesrammens vidde med ansøgerne, sådan at der som udgangspunkt lægges op til en godkendelsesramme på 0-36 måneder, svarende til den almene godkendelsesramme vedrørende udenlandske adoptioner. Kun i de tilfælde, hvor ansøgerne specifikt ønsker en mindre godkendelsesramme, bør den udformes snævrere end 0-36 måneder, ligesom baggrunden for ansøgernes ønske herom bør noteres i sagen.

Adoptionsnævnet skal for god ordens skyld samtidig præcisere, at ansøgere til dansk barn, hvis sag er blevet henlagt i Adoptionsnævnet som følge af, at det ikke har været muligt at anvise et dansk barn inden ca. 1 år, skal indgive en ny ansøgning efter bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsens §§ 3 og 4, hvis de fortsat ønsker at søge om at adoptere et dansk barn. Det er således ikke muligt at forlænge ansøgernes godkendelse efter de regler, der gælder for ansøgere til adoption af udenlandske børn.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring