Gå til indhold

Udtalelse vedr. vejledning af ansøgere om formidlingssituationen, 30. juni 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 30. juni 2006. Adoptionsnævnet har på baggrund af drøftelser med de formidlende organisationer samt i lyset af de seneste ændringer i formidlingssituationen i Kina fundet anledning til at opfordre adoptionssamrådene til at yde særlig vejledning til den gruppe af adoptionsansøgere, hvor man allerede på et tidligt tidspunkt i adoptionsprocessen kan forudse en længere ventetid og eventuelle vanskeligheder i forhold til at formidle et barn.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Nævnet har således i maj 2006 bedt de formidlende organisationer om at redegøre for formidlingssituationen og forventede ventetider generelt i forhold til såvel ansøgerpar som enlige ansøgere, der godkendes til et barn, som er ældre end 0-36 måneder.

De formidlende organisationer har på denne baggrund redegjort for, at ventetidsforudsigelser meget vanskeligt kan gives, og at formidlingssituationen i de enkelte lande kan ændre sig pludseligt. Tilkendegivelserne fra begge organisationer er dog, at adoptanter med godkendelse til ældre børn generelt må påregne længere ventetider, og at dette i særlig grad gør sig gældende for enlige adoptanter godkendt til ældre børn.

Nævnet skal på baggrund af dette henstille til samrådene og samrådssekretariaterne, at de ansøgere, som ikke umiddelbart kan godkendes til et barn i alderen 0-36 måneder, i forbindelse med forundersøgelsen vejledes om, at deres muligheder for at adoptere et barn vil afhænge af formidlingssituationen på det pågældende tidspunkt, og at det i yderste konsekvens kan være forbundet med betydelige vanskeligheder at få formidlet et barn inden for den periode, hvor deres godkendelse er gyldig. Ansøgerne bør samtidig orienteres om muligheden for at kontakte organisationerne med henblik på drøftelse af formidlingssituationen på det givne tidspunkt.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring